แจกไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือการพิมพ์โน้ตดนตรี ด้วยโปรแกรม Sibelius ไฟล์หนังสือ Sibelius โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม จวงประโคน

ดาวน์โหลด คู่มือการพิมพ์โน้ตดนตรี ด้วยโปรแกรม Sibelius ไฟล์หนังสือ Sibelius โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม จวงประโคน

แจกไฟล์หนังสือ Sibelius นำไปใช้เพื่อการศึกษา อ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ครับ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม จวงประโคน วิทยาลัยดุริยางคศิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • การสร้างสกอร์โน้ตใหม่
  • การพิมพ์โน้ตดนตรีรูปแบบต่างๆ
  • การพิมพ์สัญลักษณ์และเครื่องหมาย
  • การจัดการข้อความ
  • การพิมพ์เทคนิคในการเล่น
  • การจัดการพาร์ทโน๊ต
  • การส่งออกไฟล์ชนิดต่างๆ
  • การทำเอกสารวิชาการทางด้านดนตรี
ดาวน์โหลด คู่มือการพิมพ์โน้ตดนตรี ด้วยโปรแกรม Sibelius ไฟล์หนังสือ Sibelius โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม จวงประโคน

ขอบคุณที่มา : Sayam Chuangprakhon

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!