แจกไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ของสถานศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์ คู่มือ การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ของสถานศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา

เอกสารเป็นไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ


ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 (ssk4.go.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!