แจกไฟล์

แจกไฟล์ แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.6 โดย สพฐ.

แจกไฟล์ แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.6 โดย สพฐ.

สพฐ.จัดทำแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน 6 เล่ม เฉลยคำตอบแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว และซีดี 1 แผ่น บันทึกข้อมูลแบบฝึกฯ ทั้ง 6 เล่ม สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

แจกไฟล์ แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.6 โดย สพฐ.

รายการไฟล์

ป.1

https://www.sakonarea1.go.th/news_file/p57166671043.pdf

Related Articles

ป.2

https://www.sakonarea1.go.th/news_file/p77255731044.pdf

ป.3

https://www.sakonarea1.go.th/news_file/p94679251044.pdf

ป.4

https://www.sakonarea1.go.th/news_file/p15242521045.pdf

ป.5

https://www.sakonarea1.go.th/news_file/p22224571045.pdf

ป.6

https://www.sakonarea1.go.th/news_file/p95503511045.pdf

ที่มา :: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (obec.go.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!