ข้อสอบ

สทศ.เผยแพร่ ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

สทศ.เผยแพร่ ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 พร้อมเฉลยข้อสอบ ครบทุกระดับชั้นแล้ว ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งชั้น ป.6 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ชั้น ม.3 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น ม.6 สอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2566 นั้น

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้น ป.6  ม.3 และ ม.6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)

2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

สทศ.เผยแพร่ ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

สทศ.เผยแพร่ ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้นะคะ
https://www.niets.or.th/th/content/view/25581

ดาวน์โหลดข้อสอบย้อนหลังที่นี่
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/630

ที่มา :: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (niets.or.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!