ข้อสอบ

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยย้อนหลังทั้งหมด คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยย้อนหลังทั้งหมด คลิกที่นี่

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

  1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
  2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)
ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยย้อนหลังทั้งหมด คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สทศ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!