ข้อสอบเอกสารแจกไฟล์

แจกไฟล์ ข้อสอบ พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

แจกไฟล์ ข้อสอบ พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566

สทศ.สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบเดิม การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565 [ข้อสอบ พร้อมเฉลยข้อ สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565] แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย แบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

  • แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
  • ฉบับเฉลย ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
  • โครงสร้างข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
  • แบบทดสอบความสามารถความสามารถด้านภาษาไทย ป.3
  • ฉบับเฉลย ความสามารถความสามารถด้านภาษาไทย ป.3
  • โครงสร้างข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างข้อสอบ

แจกไฟล์ ข้อสอบ พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
แจกไฟล์ ข้อสอบ พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณที่มา ขอสอบ nt ป3 พรอมเฉลย 2565 สอบป 2566 : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!