ข้อสอบเอกสารแจกไฟล์

สทศ.สพฐ. เผยแพร่ ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา2566 (สอบ ก.พ. 2567)

สทศ.สพฐ. เผยแพร่ ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา2566 (สอบ ก.พ. 2567)

สทศ.สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบเดิม การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2566 [ข้อสอบ พร้อมเฉลยข้อ สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566] แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย แบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

สทศ.สพฐ. เผยแพร่ ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา2566 (สอบ ก.พ. 2567)
  • แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
  • ฉบับเฉลย ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
  • โครงสร้างข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
  • แบบทดสอบความสามารถความสามารถด้านภาษาไทย ป.3
  • ฉบับเฉลย ความสามารถความสามารถด้านภาษาไทย ป.3
  • โครงสร้างข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ตัวอย่างข้อสอบ

สทศ.สพฐ. เผยแพร่ ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา2566 (สอบ ก.พ. 2567)
สทศ.สพฐ. เผยแพร่ ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา2566 (สอบ ก.พ. 2567)

[ข้อสอบ/เฉลย ปีการศึกษา 2566] แบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

– ฉบับข้อสอบ แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
https://drive.google.com/file/d/1a5gjBEO1xbHLFY-bvwWmM93Xq0BEMtbL/view

– ฉบับเฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ป.3
https://drive.google.com/file/d/1uYC0ZSJmSwq6lZ3-Iur7Mftu9SOyKXtC/view

– ฉบับข้อสอบ แบบทดสอบความสามารถความสามารถด้านภาษาไทย ป.3 https://drive.google.com/file/d/10IqOD07DpcmtE3LhwMs7MXcFOePMOCiW/view

– ฉบับเฉลย แบบทดสอบความสามารถความสามารถด้านภาษาไทย ป.3
https://drive.google.com/file/d/1r9vysMscRZUafj80PZDIZLKRTUhRFBGx/view

ขอบคุณที่มา ขอสอบ nt ป3 พรอมเฉลย 2565 สอบป 2566 : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!