ข้อสอบ

แจกไฟล์ ข้อสอบปลายภาค ม.1-6 ทุกกลุ่มสาระ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

แจกไฟล์ ข้อสอบปลายภาค ม.1-6 ทุกกลุ่มสาระ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

แจกฟรี ไฟล์รวมข้อสอบปลายภาค online ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 เป็นแนวทางให้คุณครูใชการสอบปลายภาค สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทุกวิชา ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ ข้อสอบปลายภาค ม.1-6 ทุกกลุ่มสาระ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
แจกไฟล์ ข้อสอบปลายภาค ม.1-6 ทุกกลุ่มสาระ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปลายภาควิชาภาษาไทยดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาวิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาคณิตศาสตร์ดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาการงานอาชีพดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาเทคโนโลยีดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาสังคมศึกษาดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาศิลปะดาวน์โหลด

ขอขอบคุณ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!