ข้อสอบ

ดาวน์โหลดฟรี ข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา ข้อสอบมาตรฐานปลายปี โดยสทศ.สพฐ.

ดาวน์โหลดฟรี ข้อสอบปลายปีชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา ข้อสอบมาตรฐานปลายปี โดยสทศ.สพฐ.

ช่วงปลายปีการศึกษา ครูไดอารี่ดอทคอม เชิญชวนคุณครูดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานปลายปี ทุกวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสทศ.สพฐ. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ข้อสอบ Pre O-NET 2562 > คลิก 

คู่มือการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2562 > คลิก

ประกาศแนวทางการใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน (18 ต.ค.61) > คลิก

‘สพฐ.’ ออกประกาศ ‘แนวทางใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน’ เน้นคิดขั้นสูง-เพิ่มอัตนัย > คลิก


ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2561

        ขั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (โครงสร้างกระดาษคำตอบ)
        ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (โครงสร้างกระดาษคำตอบ)
        ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (โครงสร้างกระดาษคำตอบ)
        ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โครงสร้างกระดาษคำตอบ)
        ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (โครงสร้างกระดาษคำตอบ

แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.2, ป.4, ป.5) ปีการศึกษา 2561   

– กรอบโครงสร้าง (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก   
– ข้อสอบ ประถมศึกษา > คลิก
– เฉลยข้อสอบ ประถมศึกษา > คลิก    
– คู่มือ ประถมศึกษา > คลิก

แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 ม.2) ปีการศึกษา 2561    

– ข้อสอบ มัธยมศึกษา > คลิก     
– คู่มือ มัธยมศึกษา > คลิก

แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม1, ม.2 ปีการศึกษา 2560     

– กรอบโครงสร้าง (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก   
– ข้อสอบ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก   
– เฉลยข้อสอบ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก   
– กระดาษคำตอบ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก   
– คู่มือ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก
– ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560 > คลิก

แบบทดสอบมาตรฐานกลาง(ข้อสอบกลาง) ระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม1, ม.2 ปีการศึกษา 2559   

– กรอบโครงสร้าง (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) > คลิก
– ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2559 > คลิก
– ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558 > คลิก
– ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2557 > คลิก


ข้อสอบอื่น ๆ ดาวน์โหลดได้ที่โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Item Bank System : SIBS) สพฐ. > คลิกเข้าใช้งาน
ระบบการทดสอบออนไลน์ Online Testing

ขอสอบปลายภาค ป รวมขอสอบปลายภาคเรยนท และ ครบทกวชา ขอบคุณที่มา เว็บไซต์เพื่อารศึกษา ครูอาชีพดอทคอม
ติดตามได้ที่ ครูอาชีพดอทคอม – ครูอาชีพดอทคอม (kruachieve.com)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!