event

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หัวข้อ แนวทางการจัดการชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง  วันที่ 7 เมษายน 2567 รับเกียรติบัตรฟรี จาก พว.

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หัวข้อ แนวทางการจัดการชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง  วันที่ 7 เมษายน 2567 รับเกียรติบัตรฟรี จาก พว.

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน พว. ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมโครงการ “ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตรงเป้าตัวชี้วัดระหว่างทาง – ปลายทางสู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญผู้เรียน”

วิทยากร : ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
📅 อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ผ่านระบบ ZOOM

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลงทะเบียนได้ที่ : https://register.iadth.com/register?ProjectNum=2024000478

หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2243-8000 ต่อ 6301, 5402, 5403

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!