event

ขอเชิญร่วมกิจกรรมตั้งปณิธานวันครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับเกียรติบัตรครูดีในศตวรรษที่ 21 โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ขอเชิญร่วมกิจกรรมตั้งปณิธานวันครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับเกียรติบัตรครูดีในศตวรรษที่ 21 โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ตั้งปณิธานวันครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับเกียรติบัตรครูดีในศตวรรษที่ 21* “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”
ตั้งปณิธานวันครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับเกียรติบัตรครูดีในศตวรรษที่ 21

คำชี้แจง
1.พิมพ์ตั้งปณิธานวันครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สั้นๆ 2.แทรกภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 1 ใบ
3.ดาวน์โหลดเกียรติบัตรครูดีในศตวรรษที่ 21 ที่หน้าเว็บไซต์ได้ทันที

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมตั้งปณิธานวันครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับเกียรติบัตรครูดีในศตวรรษที่ 21 โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

คลิกร่วมกิจกรรม

Related Articles

ระบบสืบค้นดาวน์โหลดวุฒิบัตร
https://shorturl.asia/tipLI

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!