event

เกียรติบัตรฟรี กิจกรรม The Password Game โดย Think-Digital และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เกียรติบัตรฟรี กิจกรรม The Password Game โดย Think-Digital และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เชิญชวนทุกท่านมาเล่นเกม The Password Game พร้อมใรับใบประกาศฟรี จาก Think-Digital และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองพร้อมรับใบประกาศนียบัตรหลังทำภารกิจสำเร็จ

เกมฝึกทักษะการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย

เกมที่จะชวนผู้เล่นตั้งรหัสผ่าน พร้อมคำแนะนำ ที่ทำตามได้ทันที
โดยผู้เล่นจะต้องเลือกรหัสผ่านที่ตรงกับคำแนะนำเพื่อผ่านแต่ละด่านด่าน และเก็บสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุด

Level 1: At least 8 Characters

Related Articles
 • ความยาวของรหัสผ่านควร มากกว่า 8 ตัวอักษรเป็นต้นไป
 • ความยาวของรหัสผ่าน ยิ่งมากยิ่งดี ที่แนะนำคือ 16-20 ตัวอักษร
 • รหัสผ่านที่มีตัวอักษรที่แตกต่างกัน ปลอดภัยกว่า ตัวอักษรแบบเดียวกันซ้ำๆ

Level 2: Lower & Upper Case

 • การใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่
  ทำให้ความน่าจะเป็นในการเดาเพิ่มขึ้น จาก 26 เป็น 52
 • สุ่ม 3 คำมาวางติดกัน โดยให้ตัวอักษรแรกของแต่ละคำเป็นตัวใหญ่
 • ใช้ Pascal Case มาช่วย โดยให้ตัวอักษรแรกของแต่ละคำเป็นตัวใหญ่

Level 3: Add Number

 • การใส่ตัวเลขเพิ่มเข้าไป จะทำให้ความน่าจะเป็นในการเดา
  เพิ่มขึ้นไปอีก จาก 52 เป็น 62
 • การใช้ตัวอักษร รวมกับตัวเลข ปลอดภัยกว่าการใช้รหัสผ่านที่เป็นตัวเลขอย่างเดียว
 • ใช้เลขแทนตัวอักษรทำให้จำง่ายขึ้น เช่น 0=o , 1=i, 8=B

Level 4: Add Symbol

 • การใส่สัญลักษณ์เข้าไปทำให้เดารหัสผ่านได้ยากขึ้น
 • การใช้สัญลักษณ์แทนตัวอักษร เช่น @ แทนตัว a หรือ ! แทนตัว i
 • การใช้แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์ข้อความที่เป็นภาษาไทย
  เช่น สวัสดี จะได้ l;ylfu

การออกแบบให้การเรียนรู้อยู่ในรูปแบบเกมของ  The Password Game ทำให้ผู้เล่นจะไม่รู้สึกเบื่อการเลือกรหัสเพื่อให้ผ่านด่าน เพราะมีการเลื่อนขั้น การให้คะแนน และภาพประกอบแสงสีเสียงสร้างบรรกาศเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี แต่ละด่านที่ผ่านไปจะเพิ่มความซับซ้อนให้ผู้เล่นตั้งรหัสผ่านที่ยากขึ้น และเมื่อผ่านด่านผู้เล่นจะได้ทักษะการตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยโดยม่รู้ตัว

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เกียรติบัตรฟรี กิจกรรม The Password Game โดย Think-Digital และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ขอบคุณที่มา ::Think-Digital – เรียนวิธีคิด ผ่านความฉลาดทางดิจิทัล – เรียนวิธีคิด ผ่านความฉลาดทางดิจิทัล

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!