event

สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า เข้าร่วม กิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ยาบ้า ชิงเงินรางวัลทุกระดับ รวมมูลค่ากว่า 24,000,000 ล้านบาท

สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญชวนน้อง ๆ อายุ 13 – 19 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วม “กิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ยาบ้า (Be Smart Say No To Drugs)”

ส่งคลิปสั้น (ไม่เกิน 1 นาที) เข้าประกวดในคอนเซปต์ “How to say no to Yaba ?” ยาบ้าผีร้ายทำลายสมอง ชิงเงินรางวัลทุกระดับ รวมมูลค่ากว่า 24,000,000 ล้านบาท

กติกา

โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า Be Smart Say No to Drugs

  1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องจัดทีมจำนวน ( 2-5 คน อายุระหว่าง 13-19 ปี )
  2. โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ระดับ
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
  1. สมาชิกภายในทีมต้องอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันและต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมเซ็นต์รับรอง ที่อยู่ในสถาบันเดียวกัน
  2. ทุกทีมจะต้องจัดทำคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที ผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok ภายใต้แนวคิด “ How to say no to Yaba? ” โดยนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ วิธีการห่างไกลยาบ้า หรือ วิธีการป้องกัน การรู้เท่าทันโทษพิษภัย การดูแลและเฝ้าระวัง ทั้งต่อตัวเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน ให้เกิดความปลอดภัย โดยจัดทำคลิปในรูปแบบต่างๆ ให้น่าสนใจ และสร้างสรรค์ พร้อมนำคลิปวิดีโออัปโหลดผ่านเว็บไซต์นี้ หลังจาก Login เข้าใช้งานแล้ว โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 250 MB.
  3. ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ ในการแข่งขัน
  4. ทีมที่เข้าประกวดจะต้องอัปโหลดคลิปวิดีโอสั้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ

Related Articles

6.1 รอบแรก ระดับอำเภอ (โรงเรียนอยู่ในอำเภอใด ให้ส่งผลงานของอำเภอนั้น) และระดับกรุงเทพมหานคร กำหนดส่งผลงานตั้งแต่ 12 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2567

ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดทำคลิปส่งเข้าประกวดในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ที่ถือเป็นการแข่งขันระดับจังหวัด ดังนั้น ผู้ชนะการประกวดของกรุงเทพมหานคร จะรอเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ)

6.2 รอบสอง ระดับจังหวัด ใช้ผลงานในระดับอำเภอในการตัดสิน

ผลงานของทีมผู้ชนะ ระดับอำเภอ จะถูกส่งให้กรรมการเพื่อค้นหาทีมผู้ชนะเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย

6.3 รอบสาม ระดับประเทศ กำหนดส่งผลงาน ภายใน ส.ค. 2567

ทีมผู้ชนะระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จะต้องจัดทำคลิปใหม่เพื่อส่งเข้าประกวด ในการแข่งขันระดับประเทศ

หมายเหตุ : การจัดสรรรางวัล (คลิกที่นี่) ทั้งนี้ ใบเกียรติบัตรของผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถดาวโหลดได้ทางออนไลน์ ในส่วนของเงินรางวัลของแต่ละประเภท จะจัดสรรให้เมื่อเสร็จสิ้นการประกวด โดยจะมีหลักฐานประกอบการรับเงินรางวัลตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด

สามารถตรวจสอบการตัดสินได้ที่หน้าเว็บไซต์ หลังจาก Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

มาร่วมท้าทายความสามารถของคุณกับเรา สมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ที่
Website https://www.besmartsaynotodrugs.com/register
TikTok www.tiktok.com/@besmartsaynotodrugs?lang=en

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!