Uncategorized

กิจกรรมทดสอบวัดความรู้แบบออนไลน์”วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ๆ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมทดสอบวัดความรู้แบบออนไลน์”วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ๆ จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบวัดความรู้แบบออนไลน์”วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566  

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ๆ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยการทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2566

>>>คำชี้แจง<<<
1. กิจกรรมตอบคำถาม online เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่  23 ตุลาคม 2566 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยการทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. กรอกข้อมูล และตอบคำถามให้ครบถ้วน
3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 70% ขึ้นไป เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทาง E-mail
4. สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Related Articles

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอบคุณ

Back to top button
error: Content is protected !!