event

กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรจากกรมศาสนา

กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรจากกรมศาสนา

กรมการศาสนา ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๖

รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากอธิบดีกรมการศาสนา

เริ่ม ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

Related Articles

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กรมการศาสนา จะจัดส่งเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทาง E-mail ที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้ในภายหลัง ขอขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!