ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2567 อนุบาล 1 – ม.3 สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2567 อนุบาล 1 – ม.3 สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการเรียนรู้ รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

  • ระดับอนุบาล 1-3
  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th
หรือคลิก Link ด้านล่างนี้นะคะ…

ดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2567 อนุบาล 1 - ม.3 สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2567 Google Drive คลิกที่นี่ 👇🏻
https://drive.google.com/drive/folders/1JIXw6msoVQlG_wSphiHPsa8lkCgeZOuW?usp=sharing

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2567 One Drive คลิกที่นี่👇🏻
https://distancelearningfoundation-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/web_dltv_ac_th/EkiU05M-1iVMkskALMoHM8cBRUvUSOUY0reU10pwTq8PHw?e=NIlLfq

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน DLTVการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยี

ขอบคุณที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

Back to top button
error: Content is protected !!