แจกไฟล์

แจกหนังสือ การใช้ Prompt สำหรับการวัดและประเมินผล : ด้วย ChatGPT 10 หน้า

แจกหนังสือ การใช้ Prompt สำหรับการวัดและประเมินผล : ด้วย ChatGPT 10 หน้า

Prompt ในที่นี้หมายถึง “ข้อความ” หรือ “คำถาม” ที่เราป้อนให้กับ AI หรือ ChatGPT ด้วยเป้าหมายในการรับคำตอบหรือข้อมูลกลับมา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณถาม ChatGPT ว่า “อากาศวันนี้เป็นยังไง?” คำว่า “อากาศวันนี้เป็นยังไง?” ก็คือ Prompt นั่นเองครับ

Prompt ทำหน้าที่เป็น “คำสั่ง” หรือ “แนวทางในการสื่อสาร” กับ AI มันช่วยให้ AI รู้ว่าคุณต้องการอะไร และจะสร้างคำตอบที่เหมาะสมกลับมาให้คุณ นั่นคือ มันเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างมนุษย์และสมองกล AI นั่นเอง

สำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจใน AI การใช้ Prompt ที่ดีสามารถช่วยให้คุณสามารถนำ AI ไปช่วยหาข้อมูลในการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น รวมถึงช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำรายงาน หรือสรุปทบทวนบทเรียนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างไฟล์

แจกหนังสือ การใช้ Prompt สำหรับการวัดและประเมินผล : ด้วย ChatGPT 10 หน้า
แจกหนังสือ การใช้ Prompt สำหรับการวัดและประเมินผล : ด้วย ChatGPT 10 หน้า

ขอบคุณที่มา : ณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!