Uncategorized

ด่วน!! จำนวนจำกัด ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร การวัดและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่ รุ่นที่ 2-4 ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567

ด่วน!! จำนวนจำกัด ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร การวัดและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่ รุ่นที่ 2-4 ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567

สคบศ. เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร การวัดและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่
💻ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom
⏰️ระยะเวลาอบรม
💙รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567
🧡รุ่นที่ 3 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567
💚รุ่นที่ 4 วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567
💥จำกัดจำนวนรุ่นละ 100 ท่านเท่านั้น💥

ด่วน!! จำนวนจำกัด ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร การวัดและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่ รุ่นที่ 2-4 ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567

ตัวอย่างเกียรติบัตร

💕ลงทะเบียนฟรี💕
https://forms.gle/fcCrJTU4xCkNu8az7

✒️สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567
🔊ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ https://nidtep.moe.go.th/
ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567

Related Articles

ขอบคุณที่มา : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!