แจกไฟล์

แจกไฟล์ รวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กในช่วงวัย 0-3 ปี และ 3-6 ปี

แจกไฟล์ รวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กในช่วงวัย 0-3 ปี และ 3-6 ปี

รวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทั้งการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กในช่วงวัย 0-3 ปี และ 3-6 ปี บางส่วน
มาให้คุณครู บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย และผู้ปกครองกันนะคะ
สามารถดาวน์โหลดได้จาก link ของหน่วยงานต่าง ๆ ใต้ชื่อหนังสือได้เลยค่ะ

แจกไฟล์ รวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กในช่วงวัย 0-3 ปี และ 3-6 ปี

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
http://www.academic.obec.go.th/images/document/1590998426_d_1.pdf

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
http://www.academic.obec.go.th/images/document/1572317514_d_1.pdf

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
http://www.academic.obec.go.th/images/document/1572317544_d_1.pdf

กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
https://www.scimath.org/ebook-science/item/11322-2020-03-05-01-33-35

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
http://www.academic.obec.go.th/images/document/1593157950_d_1.pdf

พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่สำหรับเด็กอนุบาล
http://www.academic.obec.go.th/images/document/1621054337_d_1.pdf

การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1233-file.pdf

แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้านตามวัย
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1231-file.pdf

แนวแนะวิธีเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี
https://www.unicef.org/thailand/media/2066/file/Parenting%20guidelines%20for%20children%200-5%20years%20old.pdf

บทบาทของพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1232-file.pdf

สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0-3 ปี แนวแนะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1012-file.pdf

สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี แนะแนวผู้ดูแลเด็ก ครู และอาจารย์
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/423-file.pdf

สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี แนะแนวสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/424-file.pdf

ขอบคุณที่มา : ปฐมวัย สสวท.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!