แจกไฟล์

แจกไฟล์ รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะ EF ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

แจกไฟล์ รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะ EF ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

โดยนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร ตำแหน่ง ครูผู้สอน

โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แจกไฟล์ รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะ EF ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

ขอบคุณไฟล์ ครูอรทัย พงษ์ปิยะมิตร

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!