แจกไฟล์

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Leaning โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยคุณครูรพีพร ทองสุพรรณ์

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Leaning โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยคุณครูรพีพร ทองสุพรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านเทพนคร สพป.กำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Leaning โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยคุณครูรพีพร ทองสุพรรณ์
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Leaning โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ GPAS 5 Steps เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยคุณครูรพีพร ทองสุพรรณ์

ขอบคุณที่มา :: ครูรพีพร ทองสุพรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านเทพนคร สพป.กำแพงเพชร เขต 1

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!