event

ลิงก์แบบประเมิน โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ นวัตกรรมวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รับเกียรติบัตรฟรี โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลิงก์แบบประเมิน โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ นวัตกรรมวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รับเกียรติบัตรฟรี โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 7
🗓 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

📍 Facebook Page : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

✨ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติิ “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 7

เวลา 09.00 – 10.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางการเป็นครูยุคใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม (เลขาธิการคุรุสภา)

เวลา 10.00 – 11.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง พลังบวก สร้างสุขให้ผู้เรียน” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี (ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ตัวอย่างเกียรติบัตรปี 2566

แบบประเมินรับเกียรติบัตร

สามารถสแกนด้านบนหรือคลิกที่ด้านล่าง (ทำเพียง 1 ลิงก์)

ลิงก์ 1 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdum047CPHGm043BOIesPCybe-Gq2ONa0nMQ15KrlUyKJVmBw/viewform?usp=send_form

ลิงก์ 2 : https://forms.gle/H2CnWhbkBnZGTgkQA

ลิงก์ 3 : https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfYXDxQjdY19d8gE0U0F2h9UDZoOUnj1YE3PhtMDsquP0udeQ/alreadyresponded?usp=send_form

ขอบคุณที่มา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!