หน้าแรก event ขอเชิญอบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร การจัดการเรียนแบบ ACTIVE LEARNING และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมรับเกียรติบัตร...

ขอเชิญอบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร การจัดการเรียนแบบ ACTIVE LEARNING และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมรภ. พิบูลสงคราม

ขอเชิญอบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร การจัดการเรียนแบบ ACTIVE LEARNING และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมรภ. พิบูลสงคราม

440
0
ขอเชิญอบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร การจัดการเรียนแบบ ACTIVE LEARNING และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมรภ. พิบูลสงคราม
ขอเชิญอบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร การจัดการเรียนแบบ ACTIVE LEARNING และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมรภ. พิบูลสงคราม

ขอเชิญอบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร การจัดการเรียนแบบ ACTIVE LEARNING และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมรภ. พิบูลสงคราม

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชวัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญอบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม

1.การจัดการเรียนแบบ ACTIVE LEARNING

2.การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

วันเสาร์ที่ 25กุมภาพันธ์ 2566 แบบออนไลน์ 200m

ทีมวิทยากร โดย คณาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ขอเชิญอบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร การจัดการเรียนแบบ ACTIVE LEARNING และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมรภ. พิบูลสงคราม

สนใจอบรมหลักสูตรในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ของคณะครุศาสตร์ (จะแจ้งลิ้งค์เข้าอบรมทาง Line ของผู้เข้ารับการอบรม)

1 การจัดการเรียนรู้เเบบ Active Learning เวลา 09.00-12.00 น.

2 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เเบบ PA เวลา 13.00-16.00 น.

ขอบคุณที่มา :: ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้รวมตัวอย่างแนวทางการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จำนวน 5 ตัวอย่าง
บทความถัดไปขอเชิญร่วมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning พร้อมรับเกียรติบัตรจาก มรภ.พิบูลสงคราม ส่งผลงานภายใน 31 มีนาคม 2566