event

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ในยุค Next Normal หรือ Generative AI วันที่ 8 ตุลาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยบูรพา

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ในยุค Next Normal หรือ Generative AI วันที่ 8 ตุลาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยบูรพา

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการหัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ในยุค Next Normal หรือ Generative AI
ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

บรรยายโดย นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ในยุค Next Normal หรือ Generative AI วันที่ 8 ตุลาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยบูรพา

ลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง  “การจัดการเรียนการสอนในยุค next normal หรือ generative AI” (ผ่านระบบ Zoom Meeting)ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ตั้งแต่วันนี้ – 7 ตุลาคม 2566 พร้อมรับเกียรติบัตรหลังผ่านการอบรม

Related Articles

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!