event

สภาการศึกษาขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย 23 – 24 สิงหาคม 2566

สภาการศึกษาขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย 23 – 24 สิงหาคม 2566

ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย l• ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย •l

วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ห้องประชุม Asawin Grand Ballroom B และ C
ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และภาคีเครือข่ายการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ

สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube “OEC News สภาการศึกษา”

กำหนดการ • ประเด็นเสวนา • วิทยากร
https://shorturl.asia/wha23

Hilight ของงานมีอะไรบ้าง มาดูกัน

สภาการศึกษาขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย 23 – 24 สิงหาคม 2566

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช #รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ

เปิดตัวเว็บไซต์ #ปฐมวัยไทยแลนด์ สื่อปลอดภัย ดูแลเด็กเล็กครบวงจร
https://ecd.onec.go.th/

อัปเดตความรู้เพื่อลูกน้อย ใน #การบรรยายพิเศษ International best practice และการเสวนาจาก แพทย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเล็ก จัดเต็มตลอดสองวัน

กิจกรรม #WorkShop ฝึกเล่านิทาน เรียนรู้โภชนาการ ขั้นตอนสังเกตพัฒนาการ ไปจนถึงวิธีเล่นกับลูกให้สนุก สร้างความสนิทสนมในครอบครัว

พบกับ #นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ Board Game โค้ดดิ้ง และสื่อการสอนสมัยใหม่

นิทรรศการผลงานทางวิชาการ จากสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สกศ. และหลากหลายหน่วยงาน อาทิ

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF Thailand)
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย)
 • นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 10 นวัตกรรม (สสส.)
สภาการศึกษาขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย 23 – 24 สิงหาคม 2566
สภาการศึกษาขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย 23 – 24 สิงหาคม 2566
สภาการศึกษาขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย 23 – 24 สิงหาคม 2566
สภาการศึกษาขอเชิญรับชม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย 23 – 24 สิงหาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!