เงินเดือน

ว 8/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ว 8/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ตราครุฑมาแล้ว ปรับเงินเดือนข้าราชการครูใหม่ มีผลทั้งคนที่บรรจุใหม่ มีผลย้อนหลังคนบรรจุก่อนหน้าทุกคนโดยได้รับการชดเชยตามช่วงเงินเดือน ได้ปรับต่ำสุด 110 บาท สูงสุด 2,12 บาท โดยมีผล 1 พ.ค.67 เป็นต้นไป โดยไม่มีการตกเบิกย้อนหลังให้ ตามหลักเกณฑ์ ว 8/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ว 8/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

อัตราเงินเดือนใหม่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใชับังคับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567

ว 8/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ตัวอย่างการคิดเงินเดือนชดเชยสำหรับครูที่บรรจุก่อน 1 พ.ค. 67

➡️ ครู ก. บรรจุวุฒิ ป.ตรี 5 ปี เงินเดือน ณ วันที่ 1 พ.ค. 67 (รวมเงินเดือนใหม่รอบ1/67 แล้ว) อยู่ที่ 22,000 บาท จะได้ชดเชย 1,180 บาท เพราะฉะนั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 พ.ค. 67 ของครู ก. จะได้รับ 22,000 + 1,180 บาท เป็น 23,180 บาท และไม่มีการตกเบิกย้อนหลังให้นะครับ

➡️ ครู ข. บรรจุวุฒิ ป.ตรี 5 ปี ต่อมาเรียน ป.โท บริหารการศึกษา และมีการปรับคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.16 แล้ว เงินเดือน ณ วันที่ 1 พ.ค. 67 (รวมเงินเดือนใหม่รอบ1/67 แล้ว) อยู่ที่ 22,000 บาท จะได้ชดเชย 1,570 บาท เพราะฉะนั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 พ.ค. 67 ของครู ก. จะได้รับ 22,000 + 1,570 บาท เป็น 23,570 บาท และไม่มีการตกเบิกย้อนหลังให้นะครับ
ปล. เงินเดือน รวมชดเชยแล้วต้องไม่เกินช่องที่ 3 นะครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ กคศ. ที่ https://otepc.go.th/th/content_page/item/4863-8-2567.html

Back to top button
error: Content is protected !!